ชป. ตั้ง“ศูนย์บริหารฯลุ่มน้ำมูลตอนบน (ส่วนหน้า) จ.นครราชสีมา” เร่งระบายน้ำท่วมขัง

ด้วย พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวโคราชเป็นอย่างมาก หลังเกิดอุทกภัย ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุด

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำมูลตอนบน รวมถึงการบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชน    ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้เกิดเอกภาพในการบริหารจัดการ และการแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมชลประทาน จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำมูลตอนบน(ส่วนหน้า)” ขึ้น ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ ๘ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเฝ้าระวังและติดตาม ประเมินวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ รวมทั้งแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชน ตลอดจนประสานการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำมูลตอนบนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประเมินความต้องการและความจำเป็น เพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือในการบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และหากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *