ทช. รายงานน้ำท่วม 5 จว.ภาคใต้ ถนนทางหลวงชนบท ผ่านไม่ได้ 4 สายทาง

ทช. รายงานน้ำท่วม 5 จว.ภาคใต้ ถนนทางหลวงชนบท ผ่านไม่ได้ 4 สายทาง ระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักร เข้าช่วยเหลือหลังน้ำลด

กรมทางหลวงชนบท (ทช.)  รายงานว่ามีถนนทางหลวงชนบท ที่ประสบอุทกภัยใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ปัตตานี ตรัง และพัทลุงสามารถสัญจรผ่านได้ 6 สายทาง ได้แก่

– สาย นศ.4057 แยก ทล.4094 (กม.ที่ 13+600) – บ้านบางไทร อ.เชียรใหญ่, ปากพนัง (ระดับน้ำ 25 ซม. กม.ที่ 3+330-3+910)

– สาย นศ.3074 แยก ทล.408 (กม.ที่ 27+200) – บ้านลานช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ,ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (ระดับน้ำ 10 ซม. กม.ที่ 3+000-12+000)

– สาย นศ.3084 แยก ทล.408 (กม.ที่ 36+600) – บ้านควนชิง อ.เชียรใหญ่,ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (ระดับน้ำ 30 ซม. กม.ที่ 9+700-10+999)

– สาย นศ.4089 แยก ทล.4013 (กม.ที่ 24+200) – บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (ระดับน้ำ 10 ซม. กม.ที่ 0+000-0+080)

– สาย สฎ.021 สะพานทวีทรัพย์ประสานราษฎร์ อ.พุนพิน, บ้านนาเดิม จ.นครศรีธรรมราช (ระดับน้ำ 30 ซม. กม.ที่ 0+800-1+900)

– สาย พท.5050 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อำเภอควนขนุน, ระโนด จ.พัทลุง (ระดับน้ำ 30 ซม. กม.ที่ 12+000-16+000)

และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 4 สายทาง ได้แก่

– สาย นศ.4021 แยก ทล.4151 (กม.ที่ 2+380) บ้านบางคุ้ง อ.เชียรใหญ่,ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (ระดับน้ำ 50-70 ซม. กม.ที่ 9+900-14+799 / 15+000-17+500)

– สาย สฎ.2036 แยก ทล.41 (กม.ที่ 180+575) บ้านแม่แขก อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ระดับน้ำ 100 ซม. กม.ที่ 0+600-10+400)

– สาย ปน.6083 บ้านบือราแง – บ้านชะเมา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี (ระดับน้ำ 40 ซม. กม.ที่ 2+000-3+550)

– สาย ตง.3002 แยก ทล. 419 (กม.ที่ 2+900) – บ้านหลังเขา อ.เมือง,วังวิเศษ จ.ตรัง (ระดับน้ำ 60 ซม. กม.ที่ 3+050-3+600)

ทั้งนี้ เมื่อระดับน้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติ หากตรวจพบสายทางที่เกิดความเสียหายมาก จะดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ก่อน และเข้าดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา พร้อมภาพถ่ายสภาพความเสียหายหลังน้ำลด เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟูต่อไป

นอกจากนี้ เเขวงทางหลวงชนบทพัทลุง ได้นำเครื่องจักรเข้าไปดำเนินการเปิดทางเข้า-ออก ที่พักอาศัยของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนบริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย พท.1015 แยก ทล.4 – บ้านศาลาเม็ง อำเภอเขาชัยสน,กงหรา จังหวัดพัทลุง รวมถึง ในส่วนของแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็ก/บริเวณโดยรอบ และตัดหญ้า เพื่อช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *