รมช. เกษตรฯ เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก World Soll Day 2020 จ.อุทัยธานี

มนัญญา ไทยเศรษฐ์  รมช. เกษตรฯ เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก World Soll Day 2020 จ.อุทัยธานี

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก World Soll Day 2020 จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  และคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมในพิธีเปิดงาน โดยมี นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้าร่วมงาน ให้การต้อนรับ ณ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจะตั้งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ทำนุบำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรดินอันมีค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญ ของทรัพยากรดิน และพระราชกรณียกิจ เกี่ยวกับการพัฒนาและการอนุรักษ์ดินและน้ำให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนต่อไป

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวเปิดงานกิจกรรมวันดินโลก พร้อมมอบบัตรดินดีต้นแบบ และเปิดป้าย  1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ พร้อมมอบปุ๋ยหมักและผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด. ให้กับเกษตรกร จากนั้น รัฐมนตรีช่วยฯ และคณะ ได้ร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงนา ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิ และปล่อยปลาลงแหล่งน้ำ โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9 นิทรรศการ Keep soil alive , protect soil  biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน และนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ (UN) รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก ซึ่งวันดินโลกถือเป็นวันสำคัญสืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์ และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *