06/02/2023

ESANUNITY.COM รอบรั้วทั่วไทย

รอบรั้วทั่วไทย ทุกข่าวสารท้องถิ่นไทย


ธ.ก.ส. แจงข่าวสินเชื่อเพื่อการเลี้ยงสัตว์ ดอกเบี้ยล้านละร้อย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชี้แจงกรณีที่มีข่าวเรื่องการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเลี้ยงสัตว์ กู้ 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 100 บาท/ปี ตามที่เป็นข่าวนั้น โครงการมีอยู่จริง แต่ข่าวที่นำเสนออาจมีข้อความไม่ครบถ้วน ซึ่งจะทำให้เกษตรกรบางรายเข้าใจคลาดเคลื่อนในรายละเอียด ธ.ก.ส. จึงขอชี้แจงสรุปดังนี้

ธ.ก.ส.ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธ.ก.ส.จะสนับสนุนสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ในลักษณะของการเลี้ยงเพื่อขุนขายช่วงระยะเวลาสั้นๆ มีตลาดชัดเจนแน่นอน ซึ่งกรมปศุสัตว์จะดูแลด้านการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การจัดการด้านอาหารสัตว์ การจัดการด้านระบบประกันภัยสัตว์ การจัดการด้านเครือข่ายและตลาดรับซื้อเพื่อการส่งออกต่างประเทศ เป็นต้น โดยกำหนดชนิดของสัตว์ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงมี 4 ชนิด ได้แก่ โคเนื้อขุน กระบือเนื้อ แพะเนื้อ และไก่พื้นเมือง การดำเนินการส่งเสริมและเลี้ยงสัตว์ภายใต้หลักการ “ตลาดนำการผลิต” เพื่อลดความเสี่ยงด้านภาระหนี้สิน เป็นการเพิ่มทางเลือกและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร

การดำเนินงานดังกล่าว ธ.ก.ส.จะสนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรที่มีความพร้อมทั้งสนับสนุนสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ปกติของธนาคาร ซึ่งเกษตรกรต้องรับภาระดอกเบี้ย MRR หรือ MLR ตามปกติ แต่อย่างไรก็ตามยังมีโครงการสินเชื่อตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งอยู่ภายใต้ชื่อ ธุรกิจชุมชนสร้างไทย เป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 0.01 ต่อปี (กู้ 1 ล้าน ดอกเบี้ย 100 บาทต่อปี) เป็นโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาล ผู้ขอกู้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนที่โครงการดังกล่าวกำหนด ได้แก่ โครงการสินเชื่อเกษตรแปลงใหญ่ และโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ดังนั้น การที่มีผู้นำไปกล่าวเพียงสั้น “กู้ล้าน จ่ายร้อย หรือดอกเบี้ยล้านละ 100” อาจทำให้เกษตรกรเข้าใจผิดได้ง่าย

ธ.ก.ส. ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ขอให้พึงระมัดระวังกลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่แอบอ้างเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับอนุมัติเงินกู้หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.