โฆษกกระทรวงต่างประเทศ เตือนทัวร์วัคซีนคนไทยเสี่ยงถูกตม.สหรัฐ ปฏิเสธเข้าเมือง

“ธานี แสงรัตน์” โฆษกกระทรวงต่างประเทศ เตือนทัวร์วัคซีนคนไทยเสี่ยงถูกตม.สหรัฐ ปฏิเสธเข้าเมือง

กรณีบริษัททัวร์เชิญชวนคนไทยจองทัวร์เดินทางไปสหรัฐ เพื่อฉีดวัคซีนต้านโรคโควิด-19 นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า  ปัจจุบัน ประชากรที่อาศัยอยู่หรือเดินทางเข้ามายังสหรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุ 16 ปีขึ้นไป สามารถขอรับการฉีดวัคซีนได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นพลเมืองสหรัฐ และไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้นค่าดำเนินการบางรายการ)  โดยแต่ละรัฐอาจมีกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด และขั้นตอนในการแจกจ่ายวัคซีนที่แตกต่างกัน อาทิ ต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่/อาศัยอยู่หรือทำงานอยู่ในรัฐนั้นๆ แต่ในบางรัฐ นักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนได้ เป็นไปได้ว่า บริษัทนำเที่ยวบางแห่งในประเทศไทยอาจเห็นโอกาสจากช่องว่างดังกล่าว เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้ที่ประสงค์จะได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วให้เดินทางไปยังสหรัฐ โดยเฉพาะในรัฐ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อกำหนดห้ามผู้ที่เดินทางเข้าสหรัฐ เป็นการชั่วคราวรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ขณะนี้ เริ่มมีผู้บริหารและหน่วยงานของหลายรัฐ ได้ออกมาตรการเพื่อป้องกันการจัดการท่องเที่ยวเพื่อฉีดวัคซีน (vaccine tourism) อาทิ ผู้ว่าการรัฐฟลอริดา และหน่วยงานด้านสาธารณสุขรัฐแอละบามา ได้ให้สัมภาษณ์สื่อว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จะจัดให้แก่ผู้ที่มีถิ่นพำนักในรัฐเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แต่ละรัฐสามารถปรับ เปลี่ยนมาตรการการแจกจ่ายวัคซีนตามที่เห็นเหมาะสมได้โดยรวดเร็ว

สถานเอกอัครราชทูต และ สถานกงสุลใหญ่ของไทยในสหรัฐ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการถูกปฏิเสธให้เข้าสหรัฐ ของคนไทยอยู่เป็นระยะ แม้ว่าจะได้รับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวมาแล้วก็ตาม โดยเมื่อถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ก็จำเป็นต้องดำเนินการและเสียค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ASQ อีกทั้งต้องขอรับ COE จาก สอท. / สกญ. ซึ่งหลายครั้งอาจทำให้ต้องติดค้างอยู่ที่สนามบินเป็นเวลานาน

มีรายงานว่าในวันนี้ (4 พ.ค. 64) ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จะเรียกบริษัทจัดทัวร์วัคซีนเข้าหารือและชี้แจง

สำหรับโครงการทัวร์วัคซีน ขณะนี้บางรัฐในสหรัฐเช่น รัฐอะแลสกาได้แถลงข่าวเปิดตัว “ทัวร์ฉีดวัคซีน” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอะแลสกา โดยวัคซีนที่รัฐอะแลสกาฉีดให้ฟรีเป็นวัคซีนของ “ไฟเซอร์” และ “โมเดอร์นา” ซึ่งสหรัฐฯ เชื่อว่าเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดในขณะนี้ ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ จะได้รับการฉีดตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.นี้ ที่สนามบินใหญ่ 4 แห่ง คือ อังคอเรจ จูนัว เคทชิกัน แฟร์แบงก์

หลังนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกที่สนามบินแล้ว สามารถไปรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ทุกรัฐในสหรัฐฯ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่พำนักในสหรัฐฯ โดยหากเป็นวัคซีนของ “ไฟเซอร์” เมื่อฉีดเข็มแรกแล้ว ต้องรอ 21 วันจึงจะฉีดเข็มที่ 2 ได้ ส่วนวัคซีนของ “โมเดอร์นา” เมื่อฉีดเข็มแรกแล้ว ต้องรอ 28 วัน จึงจะฉีดเข็มที่ 2 ได้ ดังนั้น ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนให้ครบ 2 เข็มจึงต้องพำนักหรือท่องเที่ยวในสหรัฐฯ ให้ครบ 21-28 วัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *