กทม. เร่งผลักดันย่านพื้นที่ในกรุงเทพฯ เป็นเมืองอัจฉริยะของกรุงเทพฯ

กทม. เร่งผลักดันย่านพื้นที่ในกรุงเทพฯ เป็นเมืองอัจฉริยะของกรุงเทพฯ

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้กรุงเทพมหานคร โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ประชุมหารือร่วมกับ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยปลัดกรุงเทพมหานคร นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและคณะ เพื่อหารือเกี่ยวกับการยกระดับโครงการพัฒนาพื้นที่ย่านต่างๆของ กทม. ให้เป็นเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ตามนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

สืบเนื่องจากที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยกำหนดแผนพัฒนาที่มีความสำคัญฉบับต่างๆ เช่น แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๖) ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประกอบกับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับฐานราก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีช่องทางในการทำมาหากินไปพร้อมๆกับการได้อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดี อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ทำให้ในช่วงเวลาที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้มีการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ในย่านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยหลายๆพื้นที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจนกลายเป็นย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพฯ เช่น คลองโอ่งอ่าง เป็นต้น นอกจากนั้น เรายังมีโครงการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ เช่น ย่านคลองผดุงกรุงเกษม ย่านบางลำพู ย่านโยธี ย่านพระรามที่ 1 และย่านคลองช่องนนทรี เป็นต้น

ซึ่งจากการหารือร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและกระทรวงดิจิทัลฯ ในวันนี้ ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่า โครงการพัฒนาย่านต่างๆ ที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการมาแล้วนั้น มีคุณสมบัติและเงื่อนไขที่สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการเมืองอัจฉริยะของรัฐบาล อีกทั้งกรุงเทพมหานครมีศักยภาพและความพร้อมที่จะผลักดันให้โครงการต่างๆดังกล่าวเหล่านั้นก้าวสู่การเป็น “เมืองอัจฉริยะประเทศไทย” ได้ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยินดีให้ความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลฯในการขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกรุงเทพมหานครและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ “ดีป้า” เพื่อเป็นกลไกในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง 2 ฝ่ายว่า “กรุงเทพมหานครจะเร่งจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะในแต่ละพื้นที่ โดยปรับจากโครงการพัฒนาเมืองในย่านต่างๆเรากำลังดำเนินการอยู่เดิม ให้มีความสอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการเมืองอัจฉริยะมากขึ้น เพื่อยื่นข้อเสนอการพัฒนาเมืองและรับพิจารณาเป็นเมืองอัจฉริยะภายในปีนี้ รวมถึงจะตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และมีทิศทางที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศ อันจะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *