กรม สบส.ย้ำ รพ.เอกชน-คลินิก เร่งส่งผลตรวจคัดกรองโรคโควิด 19

กรม สบส. ย้ำ รพ.เอกชน-คลินิก เร่งส่งผลตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ช่วยจำกัดวงการระบาด และบรรเทาปัญหาในการจัดหาเตียงผู้ป่วยที่ต้องใช้ผลตรวจยืนยัน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ย้ำโรงพยาบาลเอกชน หรือคลินิกที่เปิดให้บริการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2109 ทุกแห่ง เมื่อทราบผลตรวจแล้วอย่านิ่งเฉยให้เร่งส่งผลตรวจให้ผู้รับบริการ เพื่อจำกัดวงการระบาด และ บรรเทาปัญหาความล่าช้าการจัดหาสถานพยาบาลและเตียงรักษาจากการที่ไม่มีผลตรวจยืนยัน หากที่ใดเพิกเฉยปล่อยปละละเลยไม่ส่งผลตรวจถือว่ามีความผิดตามกฎหมายแจ้งได้ที่สายด่วน 1426

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เผยว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่เป็นวงกว้าง การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคโควิด 19 จึงถือเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุม ป้องกันการระบาดของโรค ซึ่งที่ผ่านมากรม สบส.ได้รับข้อร้องเรียนจำนวนมากถึงกรณีที่ โรงพยาบาลเอกชน หรือคลินิกไม่ส่งผลตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับผู้รับบริการ ส่งผลให้ผู้รับบริการที่ไม่ได้รับผลตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องประสบกับปัญหาในการหาสถานพยาบาลหรือเตียงรักษาจากการที่ไม่มีผลตรวจยืนยัน 19 ดังนั้น เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยโรคโควิด 19 ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กรม สบส.จึงขอเน้นย้ำให้โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกที่เปิดให้บริการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะต้องดำเนินการส่งผลตรวจคัดกรองฯ ให้กับผู้รับบริการทุกราย หาไม่แล้วจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ตามมาตรา 32 (3) ในฐานไม่แสดงข้อมูลตามที่สิทธิผู้ป่วยกำหนด ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส.กล่าวต่อว่า ในเบื้องต้น กรม สบส.ได้มีการจัดส่งหนังสือแจ้งเวียนถึงผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชนทุกแห่ง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดดำเนินการส่งผลตรวจให้ผู้รับบริการทุกรายมิให้มีการตกหล่นแล้ว หากผู้รับบริการรายใดที่ยังไม่ได้รับผลการตรวจคัดกรองฯ ก็ขอให้ติดต่อสอบถามไปยังสถานพยาบาลเอกชนที่ตนเข้ารับบริการเพื่อขอทราบช่วงเวลาที่สถานพยาบาลจะส่งผลตรวจให้ แต่หากมีการติดต่อสอบถามแล้วสถานพยาบาลดังกล่าวยังปล่อยปละละเลยไม่ส่งผลตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ผู้รับบริการก็สามารถร้องเรียนไดที่สายด่วน 1426 กรม สบส. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *