ที่ประชุม กบม.วาระพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ ลดค่าเทอม 50% ตามมติคณะรัฐมนตรี

ที่ประชุม กบม.วาระพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ ลดค่าเทอม 50% ตามมติคณะรัฐมนตรี 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (27 ก.ค.64) เวลา 15.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กบม.) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวาระพิเศษ พิจารณาลดค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) โดยลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับปริญญา ตามมติของคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กรกฎาคม กล่าวคือ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  จะได้รับส่วนลดเป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในอัตรา 6:4  โดยค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดร้อยละ 50  / 50,001 – 100,000 บาท ลดเพิ่มร้อยละ 30 และเกิน 100,000 บาท ลดเพิ่มร้อยละ 10 โดยส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ซึ่งในรายละเอียดติดตามได้จากประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในลำดับต่อไป

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดเทอมภาคต้น ปีการศึกษา2564 และมีการเก็บค่าเล่าเรียนไปแล้ว ดังนั้นก็จะต้องคืนเงินให้นิสิตเท่าจำนวนที่รัฐมีนโยบายประกาศลดให้  มก.พร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และพยายามหาแนวทางช่วยนิสิตในช่องทางต่างๆ มาโดยตลอดและให้มากขึ้น ในลักษณะของทุนประเภทต่าง ๆ และอุปกรณ์การเรียน แต่อยากฝากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยพิจารณาหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือในระยะยาวกันต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *