ครม.เคาะแล้ว! มาตรการลดค่าเทอม นักเรียน-นักศึกษา ทั้งรัฐ-เอกชน

ครม.เคาะแล้ว! มาตรการลดค่าเทอม นักเรียน-นักศึกษา ทั้งรัฐ-เอกชน

ครม.อนุมัติมาตรการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย

1.สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนคนละ 2,000 บาท ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประมาณ 10.79 ล้านคน รวมวงเงินประมาณ 2.15 หมื่นล้านบาท ครอบคลุมสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนสังกัดกทม.และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยต่างๆ

2.จัดสรรค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดการเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายของครูในการดูแลนักเรียน

3.ขอความร่วมมือจากโรงเรียนเอกชน ให้ลดหรือชะลอการเรียกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2564 ให้เท่ากับปีการศึกษา 2563

มาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย

1.สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยกำหนดเป็น 3 ขั้น ได้แก่ ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดร้อยละ 50 ตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท ลดร้อยละ 30 และตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ลดร้อยละ 10 โดยเป็นลักษณะร่วมกันจ่ายระหว่างรัฐบาลกับสถานศึกษาในการสนับสนุนงบประมาณส่วนลด รัฐจ่ายร้อยละ 60 และสถาบันอุดมศึกษาสมทบ จ่ายร้อยละ 40

2.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รัฐบาลจะสนับสนุนลดค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา คนละ 5,000 บาท และให้ทางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ละแห่งพิจารณาลดค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม และสนับสนุนมาตรการอื่นๆ เช่น ขยายเวลาผ่อนชำระ หรือผ่อนจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษา จัดหาอุปกรณ์/โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษายืมเพื่อใช้ในศึกษาออนไลน์ ส่วนลดค่าหอพักนักศึกษา จัดสวัสดิการพิเศษกรณีนักศึกษาป่วยด้วยโรคโควิด-19 เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *