“กนกวรรณ” เยี่ยมสนามสอบเอ็นเน็ต พร้อม รับฟังความคิดเห็น นศ. ก่อนเข้าสอบ

“กนกวรรณ” เยี่ยมสนามสอบเอ็นเน็ต พร้อม รับฟังความคิดเห็น นศ. ก่อนเข้าสอบ หวัง นำข้อเสนอแนะมาใช้ปรับการเรียนการสอน ให้ตอบโจทย์บริบทท้องที่ ปลื้ม ตัวแทน นศ.กศน.นักมวยอาชีพสู่อเมริกา

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ N-NET (Non-Formal National Education Test) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนนราธิวาส เพื่อวัดความรู้ให้แก่ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนักศึกษา กศน.จังหวัดนราธิวาสทั้ง 3 ระดับ รวมประมาณ 14,500 คน เป็นนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ 2,095 คน

“ในภาพรวมของการจัดสอบ N-NET ซึ่งจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยที่สนามสอบโรงเรียนนราธิวาส เป็นหนึ่งใน 13 สนามสอบของจังหวัดนราธิวาส มีนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบรวม 225 คน มี 9 ห้องสอบ แบ่งเป็น ระดับประถม 6 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 103 คน (4 ห้อง) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 116 คน (4 ห้อง) โดยทุกระดับจะต้องสอบครอบคลุมเนื้อหา 5 กลุ่มสาระการเรียน คือ สาระความรู้พื้นฐาน สาระการพัฒนาสังคม สาระทักษะการเรียนรู้ สาระการประกอบอาชีพ และสาระทักษะการดำเนินชีวิต

ทั้งนี้ ได้พูดคุยและรับฟังเสียงสะท้อนของนักศึกษา กศน.ที่มาเข้าสอบ พบว่า ต้องการให้ครู กศน.จัดติวภาษาไทยให้กับนักศึกษา เพื่อง่ายต่อการอ่านและวิเคราะห์โจทย์ในข้อสอบ เป็นต้น ซึ่งทุกเสียงสะท้อน ถือว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยได้มอบเลขาธิการ กศน.หาแนวทางสร้างเสริมการเรียนวิชาภาษาไทยให้กับนักศึกษา กศน.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรูปแบบของการเรียนในห้องเรียน กิจกรรมสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทย รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะชีวิต เชื่อมโยงสู่การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อ สร้างสื่อที่น่าเรียน น่ารู้ มากขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อมอบรมและยกระดับวิชาการของ ครู กศน. และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ช่องทางการเรียนรู้ของ กศน.อย่างหลากหลาย อาทิ สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV, สถาบันการศึกษาทางไกล ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *