30/11/2022

ESANUNITY.COM รอบรั้วทั่วไทย

รอบรั้วทั่วไทย ทุกข่าวสารท้องถิ่นไทย

สุดพีค !!! ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ “ปลดล็อก กัญชา กัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้” มีคนเข้าร่วมนับหมื่น ขายสินค้ากว่า 6 แสนบาท นักวิชาการเชียร์ ต่อยอดทั้งด้านการแพทย์ และ สร้างรายได้ ส่วน ประชาชน ยอมรับได้รับความรู้เพียบ

1 min read


.
ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี บรรยากาศภายในงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันสุดท้ายของงาน มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเพื่อความรู้นำไปต่อยอดธุรกิจกัญชา กัญชงของตนเอง ซึ่งเป็นนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
.
สำหรับการบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ในครัวเรือนและชุมชน” โดย รศ.ดร.สุรพงษ์ วงศ์ใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรของสหประชาชาติ วิทยาลัยการแพทย์ตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต จากนั้นเป็นการอภิปราย เรื่อง “แนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวกัญชาชุมชน” โดย ภญ.นวรรณ พวงมาลัย กรรมการผู้จัดการ บจก. อินโนเวทีฟ ฟาร์มา เฮิร์บส นายดิษยวรินทร์ กิจฉลอง ฝ่ายวิชาการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี
.
ในช่วงบ่ายมีการอภิปราย การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทางการแพทย์แผนไทยในเขตสุขภาพ เขต 5 โดย ภญ.ดลิชา ชั่งสิริพร เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลอู่ทอง พท.สันทัด ชมภูพงษ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี มีประชาชนผู้ให้ความสนใจร่วมฟังการอภิปรายกันเป็นจำนวนมาก
.
ขณะที่ ลานกิจกรรมมีการฝึกปฏิบัติ “การทำยาหม่องผสมกัญชา” “การทำพิมเสนน้ำผสมกัญชา” และ “การทำพิมเสนน้ำผสมกัญชา” โดย วิทยากรจากโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน จ.กาญจนบุรี ส่วนบรรยากาศภายในงาน ได้มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้นำผลิตภัณฑ์กัญชา มาวางจำหน่าย ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจกันอย่างคึกคัก
.
รศ.ดร.สุรพงษ์ วงศ์ใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรของสหประชาชาติ วิทยาลัยแพทย์แผนตะวันออก เปิดเผยว่า การปลดล็อคกัญชาเป็นการเปิดโอกาสของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการสร้างเศรษฐกิจ เพราะถูกแช่มานาน การเปิดตรงนี้ได้ใช้ประโยชน์กัญชาในทางการแพทย์ มีประโยชน์มากมาย เพราะมีภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทย ตำรับยาไทย กว่า 300 ตำรับ ถือเป็นชาติที่ใช้ยากัญชามากที่สุดในโลก แสดงว่า บรรพบุรุษไทยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ และใช้กัญชาเป็นยารักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพมาอย่างยาวนาน บางครั้งใช้ในวิถีชีวิตประจำวันใช้ ในการประกอบอาหาร ทำให้อาหารน่ารับประทาน อร่อย ซึ่งกัญชาไม่มีฤทธิ์เมา เป็นเพราะใช้อย่างถูกวิธี สามารถนำมาทำอาหาร เครื่องดื่ม หรือ ยารักษาโรคได้เป็นอย่างดี
.
“การใช้กัญชาอย่างถูกต้องนั้นควรอิงภูมิปัญญาไทย แพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เราใช้กันมาอย่างยาวนานและไม่เกิดอันตราย ทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้ การปลดล็อคกัญชานำมาซึ่งประโยชน์มหาศาล เป็นการเปิดใหม่ทางองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าของประเทศไทย และจะเป็นการต่อยอดเรื่องความต้องการของตลาดโลก ทำให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย รัฐบาลต้องเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนต่อไป เช่น การประชุมเชิงวิชาการในครั้งนี้เป็นเรื่องดี เพราะทำให้ประชาชนที่สนใจเรื่องกัญชาได้เข้ามาร่วมฟัง แสดงความคิดเห็น ข้อซักถาม ต่างๆ ผู้ประกอบการ หรือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเอง ได้นำผลิตภัณฑ์มาโชว์ศักยภาพ ทำให้เห็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มาสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชน ซึ่งทุกฝ่ายต้องไปในทิศทางเดียวกัน ทั้ง ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อทุกคนที่สนใจเรื่องของกัญชาจะได้เข้าถึง และเป็นการเปิดโอกาสของประเทศไทยในเรื่องนี้อย่างทิงศทางที่ชัดเจนมากขึ้นต่อไป”
.
นายเถลิงศักดิ์ สุวรณณรักษ์ ผู้เข้าร่วมงาน กล่าวว่า การเดินทางมาร่วมงานในวันนี้ ได้รับความรู้หลายอย่าง ทั้งเรื่องวิชาการ ความเคลื่อนไหวของกัญชาว่ามีทิศทางอย่างไร ส่วนในมุมมองตนที่มีต่อเรื่องกัญชา อยากให้ประชาชนได้เข้าถึงการศึกษารูปแบบความก้าวหน้าของกัญชาได้เร็วขึ้น สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้ ประชาชนทำผลิตภัณฑ์ได้ เพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัวหรือชุมชน
.
นางปราณี ศรีจับ กล่าวว่า ในฐานะประชาชนอยากทราบว่าการปลดล็อคจะดำเนินการได้อย่างเร็วเมื่อใด ที่ให้ประชาชนได้เข้าถึงกัญชาตามข้อกำหนดที่รัฐจะดำเนินการ วันนี้มาเข้าร่วมงานได้รับความรู้ทางวิชการ ได้ทราบข้อมูลการใช้กัญชาเพิ่มขึ้น ได้เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์กัญชาว่ามีวิธีการอย่างไร ส่วนเรื่องการให้ชาวบ้านได้ปลูกกัญชาในครัวเรือนได้ ถือเป็นเรื่องดี หากปลูกได้ จะนำมาปรุงยา ปรุงอาหาร หรือ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไว้ในใช้ในครัวเรือน หรือ สามารถจำหน่ายได้ อยากให้เร่งปลดล็อคให้เร็ว ประชาชนจะได้เข้าถึงกัญชาได้แท้จริงต่อไป
.
นายวิศารท์ พจน์ประสาท ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก และประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน บรรยากาศในงานประชาชนให้ความสนใจในด้านของธุรกิจกัญชา ด้านของความรู้กัญชามากพอสมควรเทียบเท่ากับวันแรก วันนี้มีการสัมมนาเชิงวิชาการโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน คาดว่ามีผู้เข้าชมโดยประมาณไม่ต่ำกว่า 2,000 คน ส่วนบรรยากาศการซื้อขายของวัสดุเครื่องดื่มของกัญชาเฉลี่ยในแต่ละในบูธ ในแต่ละแห่งขายจนหมดเกลี้ยง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนผู้มาเที่ยวงาน เช่น เครื่องดื่มในกลุ่มศูนย์อภิบาลพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว อลิซมอนสเตอร์ ขายได้กว่าบูธละ 10,000 บาททุกวัน เสียงตอบรับจากผู้ร่วมงานถือว่าเป็นการจัดงานที่ดี ให้ประโยชน์ ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างมาก
.
สำหรับผู้สนใจเรื่องของกัญชาในการเสวนาถือว่ามีความสำคัญจริงๆ และให้ความรู้ได้มาก วิทยากรทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถมาก และผู้เข้าชมเสวนาในห้องประชุมเต็มหมดทุกที่นั่ง รวมถึงร้านค้าขายสินค้าหมดทุกวันจนไม่พอขายต้องเตรียมของมาขายเพิ่ม คาดว่าในแต่ละบูธสามารถทำรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อ 1 ร้านค้าต่อ 1 วัน คาดว่าวันนี้จะมีผู้เข้าชมมากกว่าทุกๆ วัน เนื่องจากเป็นวันหยุดที่หลายฝ่ายอาจใช้เวลาว่างมาศึกษาเรื่องของกัญชา ซึ่งจะทำให้ร้านค้าต่างๆมีรายได้ดีมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
.
สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตกที่มีเครือข่ายอยู่กว่า 400 แห่งจะต่อยอดธุรกิจปลายน้ำในด้านสินค้า ยา วัสดุปลูกกัญชาและอื่นๆ จำนวนมากที่จะสามารถต่อยอดออกไปได้อีก การจัดงานครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในข้อกฎหมาย และเงื่อนไขการปลูกกัญชาให้ถูกต้อง วิสาหกิจชุมชนต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ได้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องกัญชา และวัสดุกัญชา ส่วนผู้ผลิตกัญชาอยู่แล้วจะได้การต่อยอดทางธุรกิจของกัญชา งานครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์สูงสุดของประชาชนจริงๆ เป็นนิมิตใหม่สำหรับการปลูกกัญชา และ การปลดล็อกทางกัญชา” นายวิศารท์ กล่าว
.
สำหรับการจัดงาน “ปลดล็อก กัญชา กัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้” ตลอด 3 วัน มีผู้สนใจเข้าร่วมงานรวม 10,407 คน มูลค่าการจำหน่ายสินค้าสะสม ยอดรวม 605,280 การให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ผู้รับบริการ 194
ปริมาณการจ่ายยากัญชาสะสม 694 หน่วย
.
////////////

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.