นครพนม ผอ.สนภ. 2 นทพ. ชู นพค.22 นำร่องยกระดับโคกหนองนาโมเดล แก้จนสู้โควิด

นครพนม ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ชู นพค.22 อ.นาแก นำร่องเปิดตัว โครงการ 1 นพค. 1 ฟาร์ม 1 โรงเรียน 1 ชุมชน ยกระดับโคกหนองนาโมเดล เกษตรครบวงจร สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่ชุมชน สู้ภัยโควิด เดินหน้า พัฒนาสถานศึกษาขาดแคลนงบประมาณ สานฝันเยาวชน ยกระดับการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ย้ำพาหน่วยทหารพัฒนา เป็นต้นแบบ เข้าถึงชุมชน สร้างความพอเพียง นำชุมชนเข้มแข็ง

___________________

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565  ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 (นพค.22) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.นาแก จ.นครพนม พล.ต.ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายติดตามความก้าวหน้า เตรียมพร้อมนำร่องเปิดตัวส่งเสริม โครงการ 1 นพค. 1 ฟาร์ม 1 โรงเรียน 1 ชุมชน ของ นพค.22 เพื่อยกระดับการส่งเสริมอาชีพเกษตรพอเพียง เกษตรครบวงจร เป็นต้นแบบให้เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับชุมชน รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ จ.นครพนม ที่มีความสนใจด้านการทำเกษตรพอเพียง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมอบหมายให้ นพค. 22 นำร่องดำเนินการฟาร์มต้นแบบ ทำการเกษตรครบวงจร ปลูกพืชการเกษตร เลี้ยงสัตว์การเกษตร ครบวงจร เน้นลดต้นทุนการผลิตจากพลังงานทดแทน จากพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลในการสูบน้ำทำการเกษตร สร้างรายได้ ต่อยอดขยายไปสู่ โรงเรียน ให้มีการพัฒนาด้านการศึกษา สำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนงบประมาณ เน้นสถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนถิ่นธุระกันดาร ให้ลูกหลานเยาวชน ได้มีความรู้พื้นฐานการศึกษาที่ดี รวมถึงการเรียนรู้เรื่องการเกษตร เป็นพื้นฐานชีวิต นำไปใช้ในครอบครัว สร้างงาน สร้างรายได้ โดยคัดเลือกโรงเรียน บ้านนาแกน้อย (กรป.กลางอุปถัมภ์) ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม  ซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่ยังมีปัญหาเรื่องขาดแคลนงบประมาณ ซึ่งให้มีการสนับสนุนการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ในการส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมอาชีพเกษตรพอเพียง นอกจากนี้ ยังได้ นำร่องส่งเสริมชุมชนบ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชน ทำการเกษตรครบวงจร เพื่อจะยกระดับ ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ นำสู่ชุมชนเข้มแข็ง สู้วิกฤติโควิด ในครั้งนี้ มี พ.อ.สัณทัศน์ ชำนาญเวช ผบ.นพค.22 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.นาแก จ.นครพนม พร้อมด้วย กำลังพลในหน่วย และผู้นำชุมชนท้องถิ่น ร่วมต้อนรับ นำตรวจเยี่ยมบรรยายสรุป ความก้าวหน้าโครงการ

_____ ทางด้าน   พล.ต.ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เปิดเผยว่า ต้องการที่จะให้หน่วยทหารพัฒนาในพื้นที่ ภาค อีสาน เป็นต้นแบบในการดำเนินโครงการ  1 นพค. 1 ฟาร์ม 1 โรงเรียน 1 ชุมชน เน้นการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทำการเกษตรครบวงจร รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกหลานเยาวชน ในสถานศึกษา ที่ยังขาดแคลนงบประมาณ เป็นโรงเรียนต้นแบบ ส่งเสริมอาชีพการเกษตร ควบคู่การสร้างคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ต้นแบบ ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ซึ่งเป็นนโยบายของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้กำลังพลทหารพัฒนาได้เข้าถึงชุมชน และช่วยเหลือชุมชนได้อย่างทั่วถึง  โดยมุ่งเน้นนำร่องจาก ฟาร์มตัวอย่าง ในหน่วยทหารพัฒนา รวมถึงโรงเรียนต้นแบบ ชุมชนต้นแบบ เพราะเชื่อว่าจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้ชุมชน มีความยั่งยืน สู่ชุมชนเข้มแข็งในการสร้างงานสร้างอาชีพ ในระยะยาว

//////////////////////////////////////////////////////

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *