30/11/2022

ESANUNITY.COM รอบรั้วทั่วไทย

รอบรั้วทั่วไทย ทุกข่าวสารท้องถิ่นไทย

โฆษก กมธ.กัญชาฯ ย้ำ ! หยุด ขบวนการบ่อนทำลายประโยชน์กัญชา เคาะ ปลูกไม่เกิน 5 ไร่ ไม่มีค่าใช้จ่าย ออกใบอนุญาตไม่เกิน 60 วัน .

1 min read

โฆษก กมธ.กัญชาฯ ย้ำ ! หยุด ขบวนการบ่อนทำลายประโยชน์กัญชา เคาะ ปลูกไม่เกิน 5 ไร่ ไม่มีค่าใช้จ่าย ออกใบอนุญาตไม่เกิน 60 วัน
.
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. …. พร้อมด้วย นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกและกมธ.ฯ และนายเเพทย์ เทวัญ ธานีรัตน์ เลขานุการกมธ.ฯ ร่วมแถลงความคืบหน้า หลังจากประชุมกมธ.กัญชาฯ


.
โดยนายปานเทพ กล่าวว่า ทางคณะกรรมาธิการฯ ได้รับฟังความคิดเห็นจากรายงานของผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นหนังสือต่อประธานกรรมาธิการ คือข้อเสนอต่อการพิจารณาร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง จากมูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว รวมถึงเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง และภาคีเครือข่ายองค์กรด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว ทั้งนี้ทางคณะกรรมการรับฟังข้อห่วงใยจากทุกภาคส่วน พร้อมน้อมรับความเห็นเหล่านี้มาพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบในการร่างกฎหมายฉบับนี้
.
สำหรับความก้าวหน้าของการยื่นคำขอทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นการจดแจ้ง หรือการขออนุญาต ทางกรรมาธิการฯ ได้เปิดช่องให้สามารถดำเนินการได้ทั้งระบบเอกสาร รวมไปถึงการเปิดช่องทำให้เกิดการใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งการจดแจ้ง และการอนุญาตทุกประเภท ถือว่าเป็นการทำให้เกิดความคล่องตัวสูงสุด ดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงถึงความล่าช้า เพราะปัจจุบันโทรศัพท์มือถือก็สามารถใช้วิธีเป็นการจดแจ้งได้
.
ประการที่ 2 สำหรับเรื่องความเหลื่อมล้ำและความยุ่งยากในการอนุญาตการปลูก ทางกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาก่อนหน้านี้แล้วว่า ถ้าปลูกเพื่อการจำหน่ายไม่เกิน 5 ไร่ จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เท่ากับว่า เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายเล็กๆ ได้มีโอกาสเติบโต โดยไม่เป็นอุปสรรคในเรื่องของค่าใช้จ่าย แต่ครั้งนี้ทางกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับการอนุญาตการออกใบอนุญาต รวมถึงการต่อใบอนุญาต ในคณะกรรมการที่อนุญาตทั้งหมด จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ หมายถึง จะไม่มีการดึงเรื่อง หรือเลือกปฏิบัติอีกต่อไป กฎหมายฉบับนี้มีความก้าวหน้าเพราะกำหนดหน้าที่ของผู้อนุญาตให้ทำให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หมายถึงว่า จะทำให้เกิดความสะดวกในเรื่องของในฐานะทั้งใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และก็เพื่อเศรษฐกิจต่อไป


.
นอกจากนั้น ในส่วนของความคืบหน้าว่าจะมีวัตถุประสงค์อื่นที่สามารถทำให้เกิดความคล่องตัวโดยมอบอำนาจให้องค์การอาหารและยานั้น จะต้องส่งเสริมกัญชา กัญชง ให้ใช้ในทางการแพทย์ ทางเศรษฐกิจ และคุ้มครองสุขภาพของบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนในการเพาะปลูกแปรรูปกัญชา กัญชง ให้เป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และต้องสนับสนุน การวิจัย เพื่อพัฒนาทางการแพทย์ และเทคโนโลยีด้านต่างๆ ทั้งการเพาะปลูก แปรรูป หรือการพัฒนาสายพันธุ์ การผลิต การจัดการด้านการตลาด และที่สำคัญได้กำหนดให้เป็นหน้าที่จะต้องทำการให้ความรู้จัดทำเอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์คู่มือหนังสือวิชาการอื่นใดในการเผยแพร่ความรู้นั้นจะต้องทำให้ประชาชนนั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หมายถึง ความรู้เป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถมีความเข้าใจได้มากที่สุด
.
ขณะเดียวกัน นายปานเทพ ได้กล่าวในฐานะโฆษกของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการใช้กัญชา กัญชง อย่างเข้าใจของกระทรวงสาธารณสุข โดย ชี้แจงกรณีที่มีการนำภาพถ่ายคุณอนุทิน ชาญวีรกูล และมีเด็กถือตุ๊กตาใบกัญชง ใบกัญชา แล้วนำไปโจมตี รมว.สธ. ว่า เป็นการนำเด็กเข้ามาประชาสัมพันธ์เรื่องกัญชานั้น ในฐานะโฆษกฯ ที่ทำหน้าที่สื่อสารความเข้าใจ ขอชี้แจงว่า ปัจจุบันนี้มีขบวนการบ่อนทำลายเพื่อไม่ให้ประชาชนสามารถใช้กัญชาอย่างเข้าใจ และบ่อนทำลายไม่ให้ประชาชนพึ่งพาตัวเอง ขอย้ำว่า เป็นขบวนการ และในขณะนี้จำเป็นต้องรู้เท่าทันปรากฏการณ์นี้ เพราะภาพถ่ายดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว อย่าหยิบยกมาเพื่อโจมตีทางการเมือง อยากวิงวอนว่า เรื่องของกัญชา กัญชง นั้น เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชน ไม่ควรนำมาเป็นประเด็นทางการเมือง โดยทำให้ประชาชนหลงเข้าใจผิด ปัจจุบันนี้ ยากัญชา อยู่ในตำรับยาของชาติในการใช้กับเด็ก ตำรับยาแผนไทยของชาติประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา มีคุณค่าในทางการสาธารณสุขเป็นพิเศษก็ยังใช้กัญชาได้
.
ประการที่ 2 สิ่งที่ต้องรู้เท่าทัน คือ ปัจจุบัน น้ำมันกัญชา และน้ำมันกัญชงในต่างประเทศ ขึ้นเป็นสิทธิบัตรยาแล้ว และมีความพยายามจดทะเบียนในประเทศไทยมาก่อนหน้านี้เพื่อรักษาโรคลมชัก ลมบ้าหมู ซึ่งเราสามารถรักษาได้อยู่แล้วตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ดังนั้น ในฐานะโฆษกกรรมการสื่อสารฯ การใช้กัญชาอย่างเข้าใจ เด็กๆไม่ควรกลัวกัญชาไปเสียทั้งหมด และ ผู้ใหญ่ก็ไม่ควรส่งเสริมความเข้าใจผิดว่ากัญชามีแต่โทษ และไม่มีประโยชน์ ในทางตรงกันข้ามเด็กๆ ควรจะยินดี และมีความรู้ว่า กัญชาสามารถรักษาโรคลมชัก ลมบ้าหมู ออทิสติกในเด็กได้ และการที่เรามีภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เราไม่จำเป็นจะต้องซื้อแต่ยาที่มีสิทธิบัตรยาต่างชาติ แต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป ดังนั้น กัญชา กับเด็ก จึงไม่ใช่ สิ่งที่ต้องส่งเสริมความกลัว ควรจะส่งเสริมให้เด็กมีความรู้อย่างถูกต้อง ทั้งประโยชน์ และโทษ สังคมจึงจะเกิดการเรียนรู้ในการใช้กัญชาอย่างถูกต้องต่อไป
.
ด้านนายแพทย์เทวัญ กล่าวทิ้งท้ายว่า การประชุมของคณะกรรมาธิการครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 5 โดยมีองค์ประชุมซึ่งทุกคนเข้มแข็ง และช่วยกันสร้างกฎหมายดีๆ ให้กับประเทศของเรา


.
////////////////////////////

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.